รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว

  กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ดีแทค 10 หลัก  
   
  กดปุ่มเพื่อรับรหัสผ่าน  
   
  กรุณารอรับรหัสผ่านทาง SMS โดยรหัสผ่านมีอายุ 30 นาที  
  กรอกรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มลงทะเบียน  
   
 
 
   
  เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนและใช้งานบริการออนไลน์
กรุณาเชื่อมต่อ dtac อินเทอร์เน็ต (GPRS/EDGE/3G) ขณะใช้งาน